logo
adviesBeoordelen riolenkousproefstukcursus Advies en beleidBeoordelen riolen en maatregelenplannenControle uitvoering testen proefstukken
InRIO advies- voorbeeldprojecten - InRIO brochures advies

Controle uitvoering & testen proefstukken

InRIO ondersteunt u bij de directievoering van rioolrenovatieprojecten. InRIO ontzorgt u bij de controle van de eindkwaliteit en adviseert u in geval van opleveringsgebreken.

InRIO houdt toezicht op de monstername en verzorgt de aanlevering van proefstukken bij het testlaboratorium van uw keuze. InRIO adviseert u bij het kiezen van de benodigde beproevingen en metingen. Als u zelf toezicht wilt houden, kunt u hiervoor een cursus bij InRIO volgen. Hierin is ruime aandacht voor de veiligheid, kwaliteit en controle (hoe om te gaan met proefstukken?) bij het uitvoeren van rioolrenovatieprojecten.
Omdat de meeste erkende testlaboratoria voor kousrenovaties in Duitsland zitten, verzorgt InRIO de testaanvraag en verwerkt de uitkomsten van de onderzoeken in een Nederlandstalige rapportage. InRIO werkt voor laboratoriumtesten op proefstukken en harsen van liners en deelrenovaties meestal samen met Siebert+Knipschild en voor onderzoek aan beton meestal met IKT. InRIO controleert en beoordeelt daarnaast de opleveringsrapportage en visuele inspectie en geeft advies over de eindkwaliteit.

Buigproef
Buigproef
(Bron: IB Siebert + KnipschildRioolrenovatieproject GVKRioolrenovatieproject GVK